Organising

Carlos Acuña Fariña (Santiago de Compostela)
Teresa Fanego (Santiago de Compostela)
Yolanda Fernández-Pena (Vigo, web)
Isabel Fraga Carou (Santiago de Compostela)
María José López Couso (Santiago de Compostela)
Lucía Loureiro Porto (Illes Balears)
Belén Méndez Naya (Santiago de Compostela)
Ignacio Palacios Martínez (Santiago de Compostela)
Javier Pérez-Guerra (Vigo)
Elena Seoane (Vigo)
Cristina Suárez Gómez (Illes Balears)
David Tizón Couto (Vigo)